Terms of use


Can we use Geert & Mieke?

"Geert & Mieke" is a nice addition to any church bulletin, newsletter, magazine… but is copyright protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the artist.


"Geert & Mieke" may be reproduced free of charge in church and non-profit organizations with print runs or printouts of less than 100 copies if these guidelines are followed:

Contact me and let me know you want to use a comic and tell me about the publication. Be it an ecclesiastical bulletin, a newsletter, etc., approximately how many will be produced, when the cartoon will be shown and where it will be distributed.


 • Per newsletter edition, no more than one strip of "Geert & Mieke" may be used.
 • The copyright information must remain visible on the strip.
 • A printed version of all publications containing Geert & Mieke must be emailed to info@geertmieke.com or sent by mail to:


                Geert & Mieke
                Paddestraat 32
                8930 Menen
                Belgium


If the circulation of your non-profit publication exceeds 100 copies or if you are a for-profit organization, please contact me.


Gebruik

Mogen wij Geert & Mieke gebruiken?

Geert & Mieke’ is een leuke aanvulling op elk kerkbulletin, nieuwsbrief, tijdschrift… maar is auteurrechtelijk beschermd door copyright en mag niet worden gereproduceerd zonder toestemming van de kunstenaar.


Geert & Mieke’ mag gratis worden gereproduceerd in kerkelijke en non-profitorganisaties met een oplage of druk van minder dan 100 exemplaren als deze richtlijnen worden gevolgd:

Neem contact op met me en laat me weten dat je een strip wilt gebruiken en vertel me iets over de publicatie.

Of het nu gaat om een kerkelijk bulletin, een nieuwsbrief, etc., hoeveel er ongeveer zullen worden geproduceerd, wanneer de cartoon zal worden vertoond en waar deze zal worden verspreid.


 • Per nieuwsbriefuitgave mag niet meer dan één strip worden gebruikt van ‘Geert & Mieke’.
 • De copyright gegevens moeten zichtbaar blijven op de strip.
 • Een gedrukte versie van alle publicaties die Geert & Mieke bevatten, moet worden gemaild naar info@geertmieke.com of verzonden naar:

          Geert & Mieke
          Paddestraat 32
          8930 Menen
          België


Als de oplage van uw non-profit publicatie groter is dan 100 exemplaren of als u een organisatie met winstoogmerk bent, neem dan contact op met mij.


how to?

Hoe dan?


You can also put the auto-refresh cartoon in English on your site. This way you always have the most recent version available.
To do this, paste the following code into your site:


<a href="http://www.geertmieke.com" target="new"><img src="http://www.geertmieke.com/autorenewal/GM_EN.jpg" width="600" border="0" alt="Geert & Mieke Cartoons"></a>


Or just place a logo-banner with a link to our site.Je kunt ook de automatisch verversende cartoon in het Nederlands op je site plaaten. Zo heb je altijd de meest recente versie beschikbaar.

Plaats daarvoor volgende code in je site:


<a href="http://www.geertmieke.com" target="new"><img src="http://www.geertmieke.com/autorenewal/GM_NL.jpg" width="600" border="0" alt="Geert & Mieke Cartoons"></a>


Of kies voor een simpele logo-banner die naar onze site verwijst!


Geert & Mieke Cartoons


<a href="http://www.geertmieke.com" target="new"><img src="http://www.geertmieke.com/autorenewal/Geert_Mieke_Banner.jpg" width="500" border="0" alt="Geert & Mieke Cartoons"></a>


Feel free to link from your site to "Geert & Mieke". Once you are connected with us, please contact me to let me know.


Voel je vrij om vanaf je site te linken naar ‘Geert & Mieke’. Zodra u met ons verbonden bent, neem dan contact op met me om het mij te laten weten.